Az Ön jogai

Jó, ha tudja, hogy a jog számos lehetőséget biztosít Önnek bántalmazás esetén. Ne féljen segítséget kérni, és éljen a jogaival!

 

Önnek joga van a biztonsághoz!

Férjének/élettársának, volt férjének/élettársának éppúgy nincs joga bántalmazni Önt vagy gyermekeit, mint egy idegennek! Ezért minden esetben, ha Ön bántalmazás áldozatává válik, Önnek joga van feljelentést tenni, és követelni a rendőrségtől, hogy a megfelelő lépéseket megtegye. A rendőrség törvényben meghatározott feladata, hogy megszakítsa, megakadályozza és megelőzze a bűncselekmények elkövetését.
A bántalmazás általában több bűncselekményt is megvalósít. Önnek joga van ahhoz, hogy ezekért a bűncselekményekért eljárást kezdeményezzen! Amennyiben ezt a jogát a rendőri szervek megkérdőjelezik (megpróbálják le­beszélni a feljelentés megtételéről, vagy egyenesen megtagadják a jegyző­könyv felvételét), Ön panasszal élhet az eljáró rendőr ellen. A rendőröknek kötelességük megmondani nevüket és jelvény­számukat.

 

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön vagy a gyermekei ellen elkövetett összes bűncselekményt kivizsgálják.

Ehhez részletes jegyzőkönyvre van szükség, és arra, hogy az abban foglalt összes cselekményt értékelje a rendőrség. Ragaszkodjék hozzá, hogy adjanak egy példányt az Ön által tett feljelentésből – ehhez joga van –, és ellenőrizze, hogy mindent sikerült-e úgy elmondania, ahogy szerette volna. Ha nem, joga van bármikor feljelentés-kiegészítést tenni. Ezt írásban, ajánlott levélben is beküldheti.

A feljelentéstétel elején megkérdezik Öntől, hogy kívánja-e az adatai (neve, címe, telefonszáma) titkos kezelését. Ha bármely okból úgy gondolja, hogy ez fontos, feltétlenül éljen ezzel a jogával! Az eljárás bármely szakában megilleti Önt az a jog, hogy saját jogaival kapcsolatban felvilágosítást kapjon. A rendőri eljárás bármely szakaszában megilleti önt a panasztétel joga.

 

NE FELEDJE: A rendőrségi eljárás során Ön nem elkövető, hanem egy vagy több bűncselekmény áldozata. Az eljárás nem a rendőrségért, hanem Önért van! Nem Önnek kell kímélnie a rendőrséget a kényelmetlenségektől (feljelentés, jegyzőkönyvírás, másolatok kellő számban való készítése, helyszíni kiszállás, stb.), hanem a rendőrségnek kell megvédenie Önt attól, hogy további bűn­cselekmények áldozatává váljék.

Köszönjük a NANE Egyesület segítségét a Hasznos információk menüpont összeállításában!