Jól működik az Ön párkapcsolata?

A jól működő párkapcsolatnak nincsen biztos receptje, hiszen minden ember és minden kapcsolat más. Léteznek viszont olyan támpontok, amelyekkel eldönthető, hogy egy kapcsolat egyenrangú és erőszakmentes-e. Amennyiben ezek a feltételek adottak, jó esélye van rá, hogy kapcsolata – legyen az akár munka, akár baráti vagy szerelmi kapcsolat – kiegyenlített, mindkettőjük számára értékes, és a felmerülő konfliktusok közös erővel rendezhetők.

 

Minden párkapcsolatot el tudunk helyezni egy olyan kép­zeletbeli skála valamely pontján, amely az ideális, konflik­tusmentes együttműködéstől egészen az egyik fél meggyilkolásáig eljutó bántalmazó kapcsolatig terjed. /A szerelmi és házastársi kapcsolatokon belüli gyilkosság jóval gyakoribb, mint hinnénk: évente csak Magyarországon több mint száz nőt öl meg (volt) férje vagy (volt) élettársa./

Az ideális párkapcsolatban soha nincs feszültség és vesze­kedés, a közös programok, a szex és az együttélés minden­napi feladatai mindkét félnek örömöt jelentenek és kreatív kiteljesedést biztosítanak. A skála másik végpontján a bán­talmazó kapcsolatok állnak, ahol az egyik partner rendszere­sen és módszeresen aláássa társa önértékelését és önbizalmát, nem hagy számára teret a fejlődésre, továbbá rendszeresen lelki, testi vagy szexuális erőszaknak teszi ki.

diagram.jpg

Az alábbi gondolatok segíthetnek eldönteni, hogy kapcso­lata a „Jól működő” határ melyik oldalára esik.

 

 

A kapcsolatom valószínűleg jól működő, ha:  

• A problémákat meg lehet beszélni, és a közös megbeszélés változást hoz.
• A kapcsolatban van mód az erőszakmentes kommunikáció használatára.
• Mindketten ugyanannyi energiát fektetünk a problémák megoldásába.
• Szabadon kifejezhetem az érzéseimet.
• A sikereimre partnerem boldogan és támogatóan reagál.
• Mindkettőnknek lehetősége van a változásra és a fejlődésre.
• A partnerem ösztönzi, hogy egyre több legyek és fejlődjek. Úgy érzem, az életem egyre teljesebb.
• Egyre erősebbnek érzem magam.
• A partnerem elenged, ha szakítani akarok. 

 

A kapcsolatom nem jól működő, ha: 


• A problémákat nem tudjuk megbeszélni.
• A problémákat meg tudjuk beszélni, de semmi sem változik.
• A kapcsolatban nincs mód az erőszakmentes kommunikáció használatára.  

 

A kapcsolatom bántalmazó, ha a fentieken túl a továbbiak valamelyike is igaz: 

• A partnerem a sikereimre vádaskodással, bagatellizálással vagy dühvel reagál.
• Gorombán vagy durván viselkedik velem, ha kettesben vagy ha társaságban vagyunk.
• Gyakran levegőnek néz: úgy tesz, mintha ott se lennék, nem szól hozzám, és nem válaszol, ha kérdezem.
• Csak a partnerem változhat, fejlődhet és növekedhet, én sosem.
• Az életem egyre jobban beszűkül (eltűnnek a barátaim, rokonaim, képességeim, régi hobbijaim, álmaim és vágyaim).
• Egyre gyengébbnek és tehetetlenebbnek érzem magam.
• A partnerem nem enged el, ha szakítani akarok. Az érzelmeivel, betegségével, a gyerekekkel stb. zsarol vagy azzal fenyeget, hogy öngyilkos lesz, vagy megöl, ha elhagyom.
• A kapcsolatban felmerül az erőszak vagy az erőszakkal való fenyegetés lehetősége.
• A partnerem néha megüt, vagy akaratom ellenére gyengédséggel vagy nyers erőszakkal szexre kényszerít.  

 

Köszönjük a NANE Egyesület segítségét a Hasznos információk menüpont összeállításában!